Legal & Privacy

Όροι & Προϋποθέσεις

Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων μέσω του ιστοτόπου (website) https://esup.com.cy/ της εταιρείας ID Μarketing Solutions Ltd, (στο εξής η «Esup») με έδρα την Αθαλάσσας 38, 2019 Στρόβολος Λευκωσίας, VAT: CY10429788O. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις από αυτήν την Σύμβαση πρέπει να επιβεβαιώνονται από την Esup γραπτώς και σε κάθε περίπτωση πριν την αποστολή της παραγγελίας εκ μέρους του χρήστη. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται κατωτέρω, αποκλείονται ρητώς και δεν αποτελούν μέρος της παρούσας σύμβασης. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που διατυπώνονται κατωτέρω, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να  απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Αποστολή παραγγελίας εκ μέρους σας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Οι παραγγελίες πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως μέσω διαδικτύου δια της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στον ιστότοπο www.esup.com.cy. H παραγγελία σας θεωρείται ληφθείσα από την Esup από την στιγμή που θα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο εξής «e-mail») σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας με την ένδειξη «Επιβεβαίωση Παραγγελίας». Οι λοιπές ενημερώσεις περί της κατάστασης της παραγγελίας σας εμφανίζονται στην οθόνη σας και θα αποστέλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχετε καταχωρήσει. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται και η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγείλατε. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του προϊόντος, θα λαμβάνετε σχετική ενημέρωση στο προσωπικό σας e-mail. Η παραγγελία σας θεωρείται δεσμευτική όταν στην κατάσταση παραγγελίας υπάρχει η ένδειξη «Τιμολογημένη» ή «Στο κατάστημα».

Υποχρεούστε να ελέγξετε την Επιβεβαίωση Παραγγελίας και να ενημερώσετε αμέσως και εγγράφως την Esup (το αργότερο εντός 2 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης με την ένδειξη «Επιβεβαίωση Παραγγελίας») για οποιοδήποτε λάθος το οποίο ενδεχομένως να κάνατε κατά την καταχώρηση των στοιχείων σας στην υποβολή της παραγγελίας σας, διαφορετικά τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας θα εφαρμοσθούν σε αυτήν την Σύμβαση και δεν θα μπορούν να τροποποιηθούν.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η Esup προσπαθεί να σας παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η Esup στο πλαίσιο καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στον ιστότοπο https://esup.com.cy/  και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.

Στο πλαίσιο της καλής πίστεως και για την δική σας προστασία, σας παρακαλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε με το +357 22 260830.

Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί τρόπος αποστολής παραγγελίας “Παραλαβή από το Κατάστημα” αυτή θα ισχύει για 48 ώρες από την στιγμή που η κατάσταση παραγγελίας σας εμφανίσει την ένδειξη «Τιμολόγηση». Θα λάβετε ενημερωτικό email για την παραλαβή της παραγγελίας σας από το κατάστημα. Σε περίπτωση δε που δεν προσέλθετε στο κατάστημα για την εκτέλεση της παραγγελίας σας (ήτοι, παραλαβή της παραγγελίας και αποπληρωμή του τιμήματος) εντός της ως άνω αναφερόμενης προθεσμίας, η παραγγελία σας θα ακυρώνεται, χωρίς η Esup να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για επιστροφή οποιασδήποτε προκαταβολής, ολοκλήρωσης της παραγγελίας ή άλλως πως.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος χρήστης προβαίνει σε επανειλημμένες παραλείψεις παραλαβής παραγγελίας από το κατάστημα, τότε η Esup δύναται να αρνηθεί την παραγγελία του εν λόγω χρήστη.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή πριν την ολοκλήρωσή της, καλώντας μας στο +357 22 260830 ή μέσω email στο info@esup.com.cy. Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της παραγγελίας σας θα σας ενημερώσουμε για τις επιλογές που έχετε. Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας δεν είναι εφικτή η ακύρωση της.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ / ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η αποστολή παραγγελιών που έχουν παραληφθεί μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος https://esup.com.cy/ και έχουν εξοφληθεί με έναν από τους πιο κάτω αναγραφόμενους τρόπους πληρωμής,  αναφέρεται κατά την παραγγελία του προϊόντος, ενώ πιθανόν να διαμορφωθεί αναλόγως της όποιας δυσχέρειας προκύψει.

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στις αναλυτικές περιγραφές των προιόντων και αφορά μόνο εργάσιμες ημέρες (Σαββατοκύριακα και δημόσιες αργίες εξαιρούνται). Για προϊόντα τα οποία είναι σε έλλειψη, μπορείτε να επικοινωνείτε με το info@esup.com.cy για να ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητά τους.

Η Esup δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης και της καθυστέρησης στην παράδοση των προϊόντων), οι οποίες οφείλονται σε περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορεί να αποδοθεί υπαιτιότητα στην Esup ή οφείλονται σε ανωτέρα βία. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Esup θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση της σύμβασης και/ή της παράδοσης των προϊόντων και ο χρήστης θα ενημερώνεται με email για την τελική ημερομηνία εκτέλεσης της σύμβασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Esup μπορεί να καθυστερεί τη εκτέλεση και/ή την παράδοση των προϊόντων για όσες φορές και για όσο χρόνο χρειαστεί. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, παραδείγματα περιλαμβάνουν απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμους, εχθροπραξίες, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις, πανδημίες, επιδημίες και φυσικές καταστροφές.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα* μέσω 3D-Secure εφαρμογής της JCC

Πληρωμή σε λογαριασμό:

IBAN: CY88002001950000357036467350

Δικαιούχος:  ID Marketing Solutions LTD

Πληρωμή μέσω PayPal

* Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται στα συστήματα της Esup. Η χρέωσή της γίνεται σε σελίδα της JCC Smart μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης.

Επιπλέον, με χρέωση πιστωτικής κάρτας, υπάρχει δυνατότητα 6 ή 12 άτοκων μηνιαίων δόσεων.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Έχετε το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας, επιστροφής των προϊόντων που αγοράσατε και επιστροφής των χρημάτων σας (εάν καταβάλατε οποιοδήποτε ποσό), εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προϊόντα, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς να είστε υπόχρεοι να μας ενημερώσετε για τον λόγο. Αυτή η «περίοδος χάριτος» λήγει 14 ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων (ή της σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών).

Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων προς εμάς, εάν αυτ. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.

Επιστροφές γίνονται δεκτές εάν ικανοποιούνται όλες οι κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Επικοινωνήσατε την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω email.
  • Τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους.
  • Το προϊόν συνοδεύεται από την απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο.

 

Εγγύηση

Η Esup σας παρέχει 2ετή εγγύηση χωρίς καμία επιβάρυνση, ανεξάρτητα από το αν αγοράσατε το προϊόν μέσω διαδικτύου ή με εξ αποστάσεως αγορά, όπως π.χ. μέσω τηλεφώνου ή email.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, αποτελούν ιδιοκτησία και Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας της εταιρείας ID Μarketing Solutions Ltd και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Κυπριακού και Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Η χρήση και η προβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας επιτρέπεται αυστηρά για προσωπική χρήση. Επιτρέπεται η αποθήκευση του περιεχομένου σε ηλεκτρονική μορφή ή ακόμα και η εκτύπωση αυτού για προσωπική – μη εμπορική – χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται όλα τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και δεν θα τροποποιείται τοι περιεχόμενο αλλά ούτε θα διανέμεται.

Διαφημίσεις

Μέρος της ιστοσελίδας μπορεί να περιέχει διαφημίσεις. Η ευθύνη του διαφημιστικού υλικού που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα ανήκει αποκλειστικά στους διαφημιζόμενους.

Φωτογραφική Απεικόνιση Προϊόντων

Η απόδοση των χρωμάτων και σε ορισμένες περιπτώσεις τα αντικείμενα στις φωτογραφίες του παρόντως ιστοτόπου ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ακρίβεια στοιχείων

Παρόλο που έχει καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα, δεν αναλαμβάνεται η ευθύνη για τυχόν λάθη ή/ και παραλείψεις κατά την καταχώρηση  των ηλεκτρονικών δεδομένων, για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που δε μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας.

Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Οι σύνδεσμοι (links) που βρίσκονται στην ιστοσελίδα πιθανόν να μεταφέρουν τον χρήστη εκτός του δικτύου της σε μη ελεγχόμενες ιστοσελίδες για τις οποίες ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνεται για το περιεχόμενο, την ακρίβεια και τη λειτουργία αυτών

Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου συνιστά αναπόσπαστο μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων λειτουργίας της Ιστοσελίδας, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση κάνοντας κλικ εδώ. Η συλλογή και αποθήκευση οποιασδήποτε πληροφορίας στις βάσεις δεδομένων μας, υπόκειται στη συγκατάθεσή σας και συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο δίκαιο. Το νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων σας είναι η ID Marketing Solutions Ltd με έδρα την Αθαλάσσας 38, 2019 Στρόβολος, Λευκωσία.  Για να σας παρέχουμε τα καλύτερα δυνατόν προϊόντα και τις καλύτερες υπηρεσίες, ζητάμε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες (δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) κατά την εγγραφή σας, σύμφωνα με την ισχύουσα Κυπριακή νομοθεσία, καθώς και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αρχές του δικαίου. Εκτιμούμε και σεβόμαστε την ιδιωτική σας ζωή κατά το μέγιστο δυνατό και αναγκαίο βαθμό για την ορθή λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας και την καλή χρήση της από εσάς. Σας βεβαιώνουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία μας παρέχετε μέσω της παρούσας ιστοσελίδας παραμένει αυστηρά εμπιστευτική.

Δικαιοδοσία

Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Κυπριακό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κύπρου.

Search for Products

Μείνε σε επαφή μαζί μας!

Συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα για επικοινωνία, για σκοπούς Μάρκετινγκ, ώστε να μπορείς να ενημερώνεσαι άμεσα και με ασφάλεια, για τις υπηρεσίες, τις προσφορές μας και όλα τα νέα του esup.com.cy. 

Stay in touch with us!

Fill out the form below, in order to be instantly and safely informed on our news, offers and services.