Legal & Privacy

Πολιτική Διαχείρισης Δεδομένων / Απορρήτου

Περιγραφή και Σκοπός

Έχοντας ως προτεραιότητα την καλύτερη εξυπηρέτηση του Πελάτη, η εταιρεία μας, ID Marketing Solutions Ltd (HE 429788) δια μέσου του ιστότοπου esup.com.cy (εφεξής καλουμένo για λόγους συντομίας ως, “Εταιρεία”, “Εμείς”, ή “μας” ή το esup.com.cy) επιδιώκει την βέλτιστη δυνατή ικανοποίηση των απαιτήσεών σας, παρέχοντάς σας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες/προϊόντα.

Σε αυτό το πλαίσιο, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση της παραγγελίας σας και η αποστολή του προϊόντος σε εσάς. Είναι, πρώτα απ’ όλα, ευθύνη μας και, ασφαλώς, νομική μας υποχρέωση να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής αυτών, από τη συλλογή έως την διαγραφή ή την διαβίβασή (επιστροφή) τους πίσω σε σας. Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και να σεβόμαστε την ιδιωτική σας ζωή. Πρόθεσή μας είναι να διατηρήσουμε ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας μαζί σας, μέσω της παρούσας πολιτικής Διαχείρισης Απορρήτου, την οποία θα επικαιροποιούμε εάν και εφόσον απαιτείται για να τη διατηρήσουμε συμβατή και συμμορφούμενη με το ισχύον νομικό πλαίσιο – σε αυτήν την περίπτωση τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την εγχώρια νομοθεσία. Η παρούσα ενημέρωση συμπληρώνεται σε περιπτώσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μέσω cookies από την ειδικότερη Πολιτική Cookies.

Η παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Απορρήτου επεξηγεί λεπτομερώς τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Περιγράφει τι είδους δεδομένα συλλέγουμε, τί κάνουμε (ή τί μπορούμε να κάνουμε), πότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας, με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και με ποιο τρόπο τα προστατεύουμε.

Εφαρμόζεται ακόμη και όταν δεν είστε πελάτες μας και αλληλεπιδράτε μαζί μας, όπως, για παράδειγμα, όταν:

 • λαμβάνετε μέρος σε μια έρευνα ή δοκιμή,
 • συμμετέχετε σε μια προωθητική ενέργεια,
 • καλείτε την εταιρεία για οποιαδήποτε υποστήριξη, ή
 • υποβάλλετε εν γένει ερωτήματα/αιτήματα έρευνας που αφορούν τις υπηρεσίες/προϊόντα μας.
 
 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Υπέυθυνος για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την έννοια του Κυπριακού Δικαίου και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η:

ID Marketing Solutions Ltd

Αθαλάσσας 38

Στρόβολος, 2019

Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22260830

E-mail: info@idmarketingsolutions.com.cy

 

 1. Διακήρυξη Πολιτικής

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και της κείμενης νομοθεσίας, αναλαμβάνουμε με μεγάλη σοβαρότητα τις ευθύνες μας και, ως εκ τούτου, δεσμευόμαστε όπως:

 • Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο διαφανή, θεμιτό και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις
 • Σας ενημερώνουμε (είτε απευθείας, είτε μέσω των πολιτικών μας) αναφορικά με το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας
 • Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μόνον όταν τα χρειαζόμαστε για καθ’ όλα νόμιμους σκοπούς ή νομικούς λόγους
 • Διασφαλίζουμε ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα είναι κατάλληλα, συναφή και όχι υπερβολικά σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο τα συγκεντρώνουμε
 • Αποφεύγουμε να διατηρούμε προσωπικά δεδομένα πέρα από το χρονικό διάστηµα που είναι αναγκαίο (για τους επιδιωκόμενους σκοπούς και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις)
 • Διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ασφαλή και περιορίζουμε τον κύκλο των προσώπων που μπορεί να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά
 • Φροντίζουμε να γνωρίζετε τον τρόπο πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και να ασκείτε τα δικαιώματά σας σε σχέση με αυτά, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να τα διατηρείτε ακριβή και επικαιροποιημένα, και
 • Διασφαλίζουμε ότι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών με τους οποίους μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία τους.
 
 1. Πότε συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η εταιρεία μας δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα, εκτός κι αν τα έχετε παράσχει εσείς ρητά (δείτε τον σχετικό κατάλογο πιο κάτω) και για συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. απάντηση σε ερωτήσεις σας, ικανοποίηση των αιτημάτων σας, ενημέρωση για τα αποτελέσματα ενός διαγωνισμού, παράδωση/ τοποθέτηση προϊόντος) και εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, υποβάλετε (οικειοθελώς και αυτοβούλως) τα δεδομένα σας στην Εταιρεία μας κατά την παραγγελία σας, ενώ, σε κάποιες άλλες, η συλλογή πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα μέσω άλλων αλληλεπιδράσεων μαζί μας. Παρακάτω παρατίθεται κατάλογος των διάφορων πιθανών τρόπων συλλογής των δεδομένων σας:

 • Όταν προβαίνετε στην παραγγελία ενός προϊόντος μέσω του esup.com.cy
 • Όταν προβαίνετε στη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο esup.com.cy
 • Όταν υποβάλετε αίτημα ενεργοποίησης εντολής άμεσης χρέωσης ή πίστωσης και αναφορά σε περίπτωση αναφυόμενων διενέξεων και νομικών υποθέσεων.
 • Όταν υποβάλετε αίτημα παροχής οποιασδήποτε υποστήριξης.
 • Όταν συμπορεύεστε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας με οποιοδήποτε μέσο υποβάλλοντας ερωτήματα, καταγγελίες ή/και παράπονα κλπ.
 • Όταν ζητάτε από κάποιο από τα μέλη ή το προσωπικό μας να σας στείλουν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πληροφορίες σχετικά με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία.
 • Όταν λαμβάνετε μέρος σε κληρώσεις επάθλων ή διαγωνισμούς που διεξάγει η Εταιρεία.
 • Όταν επιλέγετε να συμπληρώσετε τυχόν ερωτηματολόγια που σας στέλνουμε.
 • Όταν υποβάλετε σχόλια ή κριτικές αξιολογήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
 • Όταν έχετε δώσει την άδειά σας σε τρίτους να μοιραστούν μαζί μας τις πληροφορίες που κατέχουν για εσάς.

Η εταιρεία μας ζητά και λαμβάνει από εσάς μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον δόθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί.

Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο  για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του  σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Αν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς marketing (εγγραφή στα ενημερωτικα δελτία – newsletter ή για την αποστολή μηνυμάτων στο κινητό σας τηλέφωνο), θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για αυτόν τον σκοπό μέχρις ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας (i) μέσω του ειδικού συνδέσμου Un-subscribe στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου – newsletter ή (ii) με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος e-mail στο e-mail μας, ως αυτό ορίζεται πιο πάνω.

 1. Ποιες νομικές βάσεις επικαλούμαστε

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθορίζει μια σειρά διαφορετικών προϋποθέσεων υπό τις οποίες μια εταιρεία μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:

Συναίνεση

Σε ειδικές περιστάσεις, μπορούμε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας με τη συγκατάθεσή σας.

Για παράδειγμα, όταν συμπληρώνετε το ανάλογο πεδίο (τετραγωνίδιο) για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία (newsletters) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κατά τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πάντοτε θα σας διευκρινίζουμε ποια δεδομένα είναι απαραίτητα σε σχέση με μια συγκεκριμένη υπηρεσία.

Διευκρινίζουμε ρητά ότι η συμπλήρωση εκ μέρους σας οποιασδήποτε φόρμας εγγραφής στην ιστοσελίδα μας συνιστά συγκατάθεση με σαφή θετική ενέργεια για τη συνακόλουθη επεξεργασία των αναγκαίων ως προς αυτό δεδομένων, ήτοι  για την επίτευξη του σκοπού της εγγραφής σας στην ιστοσελίδα μας. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς αυτούς εναπόκειται στη διακριτική σας ευχέρεια. Μπορείτε δε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς συνέπειες, πέραν του ότι θα σταματήσετε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα, ενημερωτικά δελτία και δε θα είστε πλέον εγγεγραμμένος χρήστης της ιστοσελίδας μας.

Ανάλογα με την περίπτωση θα σας ενημερώνουμε και για ειδικότερους τρόπους ανάκλησης ανάλογα και με τον τρόπο παροχής της συγκατάθεσης (π.χ. στα διαφημιστικά μηνύματα και newsletters που λαμβάνετε, στο τέλος αυτών θα υπάρχει σχετικός σύνδεσμος ανάκλησης της συγκατάθεσής σας και διαγραφής σας από τις λίστες παραληπτών διαφημιστικών μηνυμάτων, newsletters κ.λπ.. Επίσης μπορείτε οποτεδήποτε να απεγγραφείτε από την ιστοσελίδα μας επιλέγοντας τη διαγραφή του λογαριασμού σας σε αυτή).

Συμβατικές υποχρεώσεις

Στις περισσότερες περιπτώσεις, χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές υποχρεώσεις μας, δηλαδή να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες/προϊόντα μας στο εταιρικό επίπεδο ποιότητας που έχουμε δεσμευτεί απέναντι στους πελάτες μας. Η παροχή και η αντίστοιχη επεξεργασία των σχετικών ως προς τους σκοπούς αυτών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας π.χ. σχετικά με τις παραγγελίες σας και για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και εξυπηρέτησής σας και τυχόν μη παροχή αυτών θα είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η παροχή εκ μέρους της Εταιρείας των υπηρεσιών της σε εσάς.

Συμμόρφωση προς τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις

Στο βαθμό που η υποχρέωση της Εταιρείας επιβάλλεται από το νόμο, ίσως χρειαστεί να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας. Η παροχή των δεδομένων και η επεξεργασία αυτών ενδέχεται να είναι υποχρεωτική ώστε η μη παροχή να οδηγεί σε παραβίαση εκ μέρους της Εταιρείας υφιστάμενης νομικής της υποχρέωσης.

Προστασία έννομων συμφερόντων της Εταιρείας

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, συλλέγουμε τα δεδομένα σας για την προώθηση των έννομων συμφερόντων μας, κατά τέτοιο τρόπο ώστε θα μπορούσε εύλογα να θεωρηθεί ως μέρος της λειτουργίας της επιχείρησής μας και που δεν επηρεάζει ουσιωδώς τα δικαιώματα, την ελευθερία ή τα συμφέροντά σας.

Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσουμε το ιστορικό προβολής της δραστηριότητας αναζήτησής σας, για να σας στέλνουμε ή να θέτουμε στη διάθεσή σας (αφού λάβουμε τη συγκατάθεσή σας) εξατομικευμένες προτάσεις-προσφορές.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν θεωρήσουμε ότι αυτό εξυπηρετεί τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης. Ειδικότερα, θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για:

 • Να επαληθεύουμε την ταυτότητά σας και να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν.
 • Την καθιέρωση συγκεντρωτικών και ανωνυμοποιημένων πληροφοριών σε θέματα έρευνας, καθώς και για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων, υποβολής στοιχείων δεδομένων και δεικτών μέτρησης επιδόσεων των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.
 • Την εξακρίβωση και πρόληψη της απάτης και,
 • Τη διασφάλιση και προστασία των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
 
 1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε

Για να καθίσταται δυνατή η παροχή υπηρεσιών βάσει των όρων της σύμβασης, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την απρόσκοπτη παροχή προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό συμβαίνει κατά την παραγγελία σας στο esup.com.cy.

Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα στοιχεία για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών και τη διαχείριση του λογαριασμού σας:

 • Τα στοιχεία επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες προς διακρίβωση της ταυτότητάς σας και την ανάπτυξη επικοινωνίας μαζί μας. Αυτό περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό σταθερού τηλεφώνου, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τη διεύθυνση κατοικίας, τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, δεδομένα για την ηλεκτρονική σας ταυτοποίηση για την επιτυχή σύνδεση σας σε περίπτωση δημιουργίας λογαριασμού στην ιστοσελίδα μας (όνομα χρήστη/ username και κωδικός πρόσβασης/ password). Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, απαιτούνται ακόμη: όνομα εταιρείας/ επωνυμίας, αριθμός εγγραφής, διεύθυνση, ΑΦΜ, επαγγελματική δραστηριότητα.
 • Οικονομικά Δεδομένα, τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες πληρωμής και άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία όπως π.χ. στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού από τον οποίο εκτελείτε έμβασμα προς εμάς.
 • Δεδομένα Συναλλαγών που περιλαμβάνουν π.χ. στοιχεία ολοκληρωμένων πωλήσεων προϊόντων προς εσάς συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε αγοράσει μέσω Esup στο παρελθόν, επιστροφές κ.λπ..
 • Δεδομένα τεχνικής υφής από τη χρήση και αλληλεπίδρασή σας με το Esup, όπως ενδεικτικά: η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σας σύστημα και λοιπές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies και συναφών τεχνολογιών, (εφόσον έχετε συγκατατεθεί στη χρήση όσων εξ αυτών δεν είναι τεχνικώς απολύτως απαραίτητα, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies μας).
 • Δεδομένα Διαφήμισης, τα οποία περιλαμβάνουν π.χ. πληροφορίες για την ανταπόκρισή σας σε προωθητικές ενέργειες της Εταιρείας μας, τις επιλογές σας, το ιστορικό αναζητήσεών σας, τις κατηγορίες προϊόντων που προτιμάτε, συνδέσμους από τους οποίους έχετε ανακατευθυνθεί προς το Esup, καθώς και τους τρόπους επικοινωνίας που χρησιμοποιείτε περισσότερο.
 • Την ανάπτυξη επικοινωνίας μαζί μας, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των γραπτών μηνυμάτων μέσω κινητού (bulk SMS) και των τηλεφωνικών κλήσεων. Επίσης, θα τηρούμε αρχεία όλων των ρυθμίσεων ή των προτιμήσεων επικοινωνίας που επιλέγετε.

Περαιτέρω, θα χρησιμοποιούμε τις εν λόγω πληροφορίες για την εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης μαζί σας και για να σας προσφέρουμε προϊόντα ή υπηρεσίες. Αν δεν μας παρασχεθούν οι κατάλληλες πληροφορίες ή μας ζητήσετε να τις διαγράψουμε, ενδεχομένως να μην είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε το προϊόν ή την υπηρεσία που έχετε παραγγείλει από εμάς.

 

Εάν δεν προβείτε στην αποπληρωμή των ανεξόφλητων ποσών προς την Εταιρεία δυνάμει της σύμβασης, πιθανόν να αναθέσουμε την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών σας σε κάποιον οργανισμό διαχείρισης (ανάκτησης) χρέους. Θα τους διαβιβάσουμε πληροφορίες που αφορούν εσάς (όπως τα στοιχεία επικοινωνίας σας) και το λογαριασμό σας (το οφειλόμενο ποσό και τον αριθμό λογαριασμού).

 1. Υποστήριξη Πελατών

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα (και, συγκεκριμένα, το πλήρες όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση και λοιπές ποιοτικές πληροφορίες) για την παροχή των υπολοίπων συναφών υπηρεσιών εξυπηρέτησης και υποστήριξης των πελατών. Αυτού του είδους η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης που έχουμε συνάψει μαζί σας, καθώς επίσης και για την εξυπηρέτηση των νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων μας.

Επιπλέον, μέσω των παρεχόμενων στοιχείων, θα παρακολουθούμε τα στατιστικά δεδομένα κίνησης (επισκεψιμότητα) της ιστοσελίδας μας, επιδιώκοντας τον εντοπισμό οχληρών ή κακόβουλων κλήσεων και την καταγραφή κακόβουλου λογισμικού και εντοπισμού κυβερνοεπιθέσεων.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες πληροφορίες, αλλά μόνο εφόσον αυτό καθίσταται απολύτως αναγκαίο.

Υπολογιστής ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή

 • Διεύθυνση ελέγχου της πρόσβασης στα µέσα (Media Access Control, MAC)
 • Διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP)

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Χρησιμοποιούμε όλες τις πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς για ερευνητικούς σκοπούς και για την ανάπτυξη τεχνικών συγκεντρωτικής ανάλυσης δεδομένων και συστημάτων στοχευμένων επιχειρηματικών πληροφοριών, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η λειτουργία, η προστασία, η τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων και η υποβολή αναφοράς επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Επικοινωνία, Πωλήσεις και Marketing

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς τόσο για την επίτευξη επικοινωνίας μεταξύ ημών και του επισκέπτη του esup.com.cy, όσο και για να καταστεί η επικοινωνία μας μαζί σας πιο εξατομικευμένη/προσωποποιημένη. Για παράδειγμα, μπορεί να έρθουμε σε επαφή μαζί σας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών SMS) για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα νέα Προϊόντα ή Υπηρεσίες της Εταιρείας μας, να σας κρατάμε ενήμερους όσον αφορά ζητήματα υποστήριξης και να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε σε μια έρευνα. Χρησιμοποιούμε, επίσης, cookies και παρεμφερείς τεχνολογίες στον ιστότοπο της Εταιρείας και στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες μας για την παροχή και προσαρμογή του διαφημιστικού περιεχομένου, ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Ανατρέξτε στην ενότητα “Τα Δικαιώματα και οι Επιλογές Σας” παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαχείριση των συνδρομών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της στοχευμένης εμπορικής προώθησης (υπό μορφή αποστολής συμπεριφορικών διαφημίσεων και/ή προσφορών).

 1. Τα Δικαιώματα και οι Επιλογές Σας

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε:

Δικαίωμα διόρθωσης

Βασιζόμαστε σε εσάς προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πλήρη, ακριβή και ενημερωμένα. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε άμεσα για τυχόν τροποποιήσεις ή ενδεχόμενες ανακρίβειες στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν απευθυνόμενοι στη διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω.

Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες (δικαίωμα διαγραφής) όταν δεν υπάρχει κανένας νόμιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Ενίοτε, δυνάμει άλλων νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση αρχείου για ορισμένα ή όλα τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα διατήρησης.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Υπό ορισμένες συνθήκες, δικαιούστε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Ωστόσο, και πάλι, μπορεί να υπάρξουν ορισμένες ειδικές περιστάσεις κατά τις οποίες, ενώ μας ζητάτε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, υπέχουμε νόμιμη υποχρέωση να αρνηθούμε να ικανοποιήσουμε ένα τέτοιο αίτημα.

Σε περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βασιζόμενοι στην επιδίωξη του έννομου συμφέροντος της Εταιρείας, μπορείτε μας να ζητήσετε να πάψουμε να το κάνουμε για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη προσωπική σας κατάσταση. Τότε πρέπει, επομένως, να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας, εκτός κι αν έχουμε επιτακτικό και νόμιμο λόγο να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία

Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα σας παραμένουν πάντοτε υπό τον πλήρη έλεγχό σας, και διατηρείτε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα ανά πάσα στιγμή με ισχύ για  το  μέλλον. Θα πρέπει, επίσης, να υπογραμμιστεί ότι οποιαδήποτε άρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην εν λόγω συγκατάθεση, πριν από τη χρονική στιγμή της απόσυρσης ή της ανάκλησής της εκ μέρους σας.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονα ή/και καταγγελίες στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν θεωρείτε ότι κάποιο από τα δικαιώματά σας έχει υποστεί παραβίαση από εμάς.

Για την ενάσκηση οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων σας που αναφέρονται στην παρούσα, ή την υποβολή, εφόσον υπάρχουν, τυχόν άλλων ερωτήσεων αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να απευθύνετε το αίτημά σας, αποστέλλοντας είτε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@esup.com.cy, είτε έγγραφη επιστολή. Ωστόσο, θα πρέπει πρώτα να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε υποβολή αιτήματος με βάση την παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Απορρήτου.

Έχετε, επίσης, τη δυνατότητα να εξαιρεθείτε από τη λήψη μηνυμάτων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing) από την Εταιρεία, ακολουθώντας τις οδηγίες που συνοδεύουν κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας αποστέλλεται (χωρίς την πρότερη ρητή συγκατάθεσή σας), μέσω της επιλογής “Κατάργηση εγγραφής”. Σεβόμαστε απόλυτα την προσωπική σας επιλογή και θα σταματήσουμε να σας στέλνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαφημιστικού περιεχομένου αμέσως μόλις καταργήσετε την εγγραφή σας.

Σημειωτέον ότι, ανεξάρτητα από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επικοινωνίας που έχετε καθορίσει, θα συνεχίσουμε να επικοινωνούμε μαζί σας αναφορικά με τροποποιήσεις των υφιστάμενων συμβατικών όρων και προϋποθέσεων (παροχής προϊόντων και/ή υπηρεσιών), τυχόν επικαιροποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Διαχείρισης Απορρήτου, συνήθη μηνύματα εξυπηρέτησης πελατών ή άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες/προϊόντα που λαμβάνετε από την Εταιρεία μας.

Τέλος, μπορείτε να προβείτε σε αναπροσαρμογή του ποσού που προορίζεται για σκοπούς αποστολής μαζικών, στοχευμένων και επιλεκτικών διαφημιστικών μηνυμάτων με βάση τα ενδιαφέροντά σας που ενδεχομένως λαμβάνετε από εμάς, τροποποιώντας τις ρυθμίσεις cookies, τις ρυθμίσεις της συσκευής σας, και/ή απέχοντας από ορισμένα διαφημιστικά δίκτυα.

Η Πολιτική Διαχείρισης Απορρήτου της Εταιρείας όσον αφορά Παιδιά

Η Εταιρεία μας αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, ο ιστότοπος, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας ούτε είναι σκοπίμως σχεδιασμένα ούτε απευθύνονται σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Η Πολιτική μας είναι να μην συλλέγουμε ποτέ, ούτε να διατηρούμε εν γνώσει μας αναγνωρίσιμα προσωπικά Δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 16 ετών, εκτός εάν έχουμε πάρει πρώτα την άδεια από το ίδιο τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα του παιδιού, ή εκτός εάν, σε διαφορετική περίπτωση, αυτό επιτρέπεται από τον νόμο.

Εφόσον υποπέσει στην αντίληψή μας ότι έχουν συλλεγεί προσωπικά δεδομένα ατόμου κάτω των 16 ετών και στο βαθμό που δεν έχουν παρασχεθεί με τη συγκατάθεση του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα του ανηλίκου, θα προβούμε σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να υπάρξει διαγραφή των πληροφοριών αυτών το συντομότερο. Αυτό μπορεί να απαιτεί να διαγράψουμε τον λογαριασμό του εν λόγω παιδιού από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ιστοσελίδας της Εταιρείας και/ή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν αντιληφθείτε ότι ανήλικος κάτω των 16 ετών, μας έχει παράσχει αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα.

 1. Πώς διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Προκειμένου να διασφαλίσουμε τον απόλυτα εμπιστευτικό χαρακτήρα των προσωπικών σας πληροφοριών, καταβάλλουμε συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την ενδεδειγμένη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από την παράνομη, ή μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία, καθώς και την τυχαία απώλεια η καταστροφή τους.

Από τη στιγμή που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εσείς εθελοντικά μάς παραχωρήσατε περιέλθουν στην κατοχή μας, φροντίζουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας τους να τα διαχειριζόμαστε με τη δέουσα διακριτικότητα, μέσω της εφαρμογής μας σειράς τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση του Απορρήτου, της Ακεραιότητας και της Διαθεσιμότητας των τελευταίων, που βασίζονται στην εξισορρόπηση μεταξύ των τελευταίων εξελίξεων στον τομέα της τεχνολογίας και των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας από την επεξεργασία.

Το ανθρώπινο δυναμικό παραμένει προσηλωμένο στις εργασιακές πρακτικές της Εταιρείας και λαμβάνει δεόντως υπόψη του την ασφάλεια και την χρηστή διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων.

 1. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση, υπάρχουν περιπτώσεις όπου πρέπει συχνά να μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία.

Η Πολιτική μας είναι ότι η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία θα πραγματοποιείται μόνον εφόσον οι τελευταίοι συμμορφώνονται με τις κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και τις διαδικασίες προστασίας δεδομένων της Εταιρείας, ή εάν θέσουν οι ίδιοι σε εφαρμογή ισοδύναμα (με τα θεσπιζόμενα από την Εταιρεία) μέτρα, τα οποία θεωρούμε αποδεκτά και τα οποία συνάδουν έστω και κατ’ ελάχιστο περιεχόμενο με την τήρηση των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Περαιτέρω, δε, θα παράσχουμε στους τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία, μόνο τα στοιχεία εκείνα που τους είναι πραγματικά απαραίτητα για να εκτελέσουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες τους και είμαστε σε θέση να σας διαβεβαιώσουμε ότι τους επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σας μόνον για τους ακριβείς σκοπούς που υποδεικνύονται στη σχετική σύμβαση που έχουμε συνάψει μαζί τους. Εξυπακούεται ότι, σε περίπτωση που πάψουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους, όλα τα δεδομένα που σάς αφορούν και βρίσκονται στην κατοχή τους, είτε θα διαγραφούν πλήρως και άμεσα, είτε θα καταστούν απολύτως ανωνυμοποιημένα.

Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν μερικά κατάλληλα παραδείγματα τρίτων μερών με τα οποία διατηρούμε το δικαίωμα να συνεργαζόμαστε:

 • Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών (ΤΠ) ή εταιρείες παροχής υπηρεσιών cloud, οι οποίες παρέχουν λειτουργική υποστήριξη των Πληροφοριακών και των λοιπών επιχειρησιακών συστημάτων της Εταιρείας.
 • Συνεργαζόμενοι φορείς παροχής υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης επιχειρήσεων

(υπό την ιδιότητά τους ως βοηθών εκπληρώσεως), όπως εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς.

 • Τράπεζες και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
 • Εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι, δημοσιονομικοί Ελεγκτές και επιχειρησιακοί σύμβουλοι που μας συνδράμουν στην τήρηση των εκ της ισχύουσας Νομοθεσίας απορρεουσών και των λοιπών υποχρεώσεων συμμόρφωσης.
 • Εταιρείες Άμεσου (Direct) Μάρκετινγκ και εταιρείες ερευνών αγοράς που μας βοηθούν να διαχειριστούμε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και/ή ταχυδρομικές υπηρεσίες μας μαζί σας και να διαμορφώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας για να ικανοποιούμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις προσδοκίες σας εφαρμόζοντας πάντοτε τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ποιότητας.
 • Επιχειρήσεις επεξεργασίας πληρωμών με κάρτα, όπως είναι η JCC Payment Systems Ltd.
 • Οργανισμοί είσπραξης οφειλών που μας βοηθούν στην ανάκτηση των εκκρεμών (ανεξόφλητων) απαιτήσεων.

Στα πλαίσια διαχείρισης περιστατικών απάτης, ίσως χρειαστεί να μοιραστούμε (κοινοποιήσουμε) πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητα συνεπαγόμενη απάτη ή ενδεχόμενη δραστηριότητα με πρόθεση απάτης στις εγκαταστάσεις ή τα συστήματά μας. Μπορεί, επίσης, να κληθούμε, κατόπιν υποβολής του οικείου νόμιμου αιτήματος, να αποκαλύψουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα στην αστυνομική αρχή, ή άλλη ισοδύναμη εκτελεστική, κανονιστική ή δημόσια αρχή, όπως είναι οι αρμόδιες κυπριακές Φορολογικές Αρχές. Η αξιολόγηση των ανωτέρω αιτημάτων θα πρέπει να διενεργείται κατά περίπτωση, λαμβανομένου πάντοτε υπόψη του απορρήτου των πελατών μας.

 1. Πώς μπορούμε να Διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του ΕΟΧ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε για τους σκοπούς της ασφαλούς, αξιόπιστης και αδιάλειπτης παροχής προϊόντων και/ή υπηρεσιών στους πελάτες μας ή χρήστες της ιστοσελίδας της Εταιρείας ενδέχεται να αποσταλούν σε εταιρείες που έχουν την έδρα τους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ/ΕΟΧ) και να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας. Παραδείγματος χάριν, κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική που εφαρμόζεται από πολλές άλλες εταιρείες, είναι πιθανό να αναζητήσουμε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing services) από παρόχους εγκατεστημένους εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι δεν καθίσταται, άνευ άλλου τινός, επιτρεπτή καμία διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε χώρα εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ, παρεκτός κι αν η εν λόγω χώρα παραλήπτης των δεδομένων έχει προηγουμένως θεσπίσει επαρκή μέτρα ασφαλείας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι προστατεύονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας ως ατόμου οποτεδήποτε λαμβάνει χώρα επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (όπως συμβαίνει, λόγου χάριν, με τα δεδομένα που αποθηκεύονται). Όποτε κρίνεται σκόπιμο να διαβιβάσουμε τα στοιχεία σας σε εταιρείες που εδρεύουν εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ, θα εξασφαλίσουμε ότι ο εκτελών την επεξεργασία που διαθέτει την κύρια εγκατάσταση του σε χώρες εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ προβλέπει ήδη μηχανισμούς που περιλαμβάνουν ενδεδειγμένες εγγυήσεις προστασίας για το σκοπό αυτό. Παραδείγματα τέτοιων μηχανισμών που θα μπορούσαν να αναφερθούν κατωτέρω είναι τα εξής:

 • Η τρίτη χώρα στην οποία ενδέχεται να στείλουμε τα στοιχεία σας έχει αναγνωριστεί, δυνάμει απόφασης περί επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι παρέχει ένα αποτελεσματικό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων το οποίο είναι ουσιωδώς ισοδύναμο με εκείνο της ΕΕ και του ΕΟΧ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.
 • H εταιρεία παραλήπτης των δεδομένων που σας αφορούν πιθανόν να έχει συνάψει συμφωνία διαβίβασής τους, η οποία να βασίζεται, εξ όλοκλήρου ή εν μέρει, στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες προστασίας δεδομένων. Οι τελευταίες αναμένεται να εκδοθούν και να εγκριθούν κατόπιν προηγούμενης σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εκτελούντες επεξεργασία που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες, βάσει του άρθρου 46 παρ. 2 στοιχ. γ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Οι προαναφερόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες θα συνιστούν αποτελεσματική ασφαλιστική δικλείδα, υποχρεώνοντάς τους να προστατεύσουν τις πληροφορίες σας.
 • Ο παραλήπτης των δεδομένων είναι εγκατεστημένος στις ΗΠΑ και είναι κάτοχος πιστοποιητικού εκδιδόμενου βάσει απόφασης επάρκειας που παρέχεται στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ασπίδας Προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ/ΕΟΧ-ΗΠΑ, ενός εγκεκριμένου προγράμματος που βασίζεται σε ένα σύστημα εθελοντικής αυτοπιστοποίησης μέσω του οποίου οι συμμετέχοντες οργανισμοί των ΗΠΑ δεσμεύονται να τηρούν ένα σύνολο αρχών αποτελεσματικής προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από τα ανωτέρω, είναι πιθανό να υπάρξουν ορισμένες ειδικές

(κατάλληλες) περιστάσεις, βάσει του άρθρου 49 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, κατά τις οποίες η αρχή αυτή δεν βρίσκει εφαρμογή. Γεγονός που συνεπάγεται ότι εδώ συγκαταλέγονται οι περιπτώσεις εκείνες όπου:

 • θα μπορούσαμε να απαιτήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την προτεινόμενη διασυνοριακή διαβίβαση των δεδομένων προς τρίτη χώρα, αφού προηγουμένως σας εξηγήσουμε εκ των προτέρων με σαφήνεια όλες τις σχετικές λεπτομέρειες και τους ενδεχόμενους κινδύνους λόγω απουσίας απόφασης επάρκειας,
 • η διαβίβαση δεδομένων είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση της συμβατικής μεταξύ μας σχέσης,
 • η διαβίβαση δεδομένων είναι απαραίτητη για σκοπούς νομικών διαδικασιών ή για την εξεύρεση νομικών συμβουλών,
 • η διαβίβαση πραγματοποιείται σε χώρα όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαπιστώσει ότι προσφέρει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • ή η διαβίβαση δεδομένων υπόκειται σε κατάλληλες εγγυήσεις που παρέχονται βάσει των Τυποποιημένων Συμβατικών ρητρών Προστασίας Δεδομένων, που αναμένεται να εκδοθούν και να εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (πρόσθετη πράξη ασφαλείας).

Σε όλες τις περιπτώσεις, ωστόσο, θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε, οποιαδήποτε διαβίβαση των προσωπικών σας πληροφοριών, να πληροί πάντοτε τις απαιτήσεις που τίθενται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

 1. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Ακολουθούμε πολιτική διακράτησης και καταστροφής εσωτερικών αρχείων που βασίζεται στα εφαρμοστέα νομικά και επιχειρηματικά κριτήρια, αλλά παράλληλα πληροί και τα κριτήρια ασφάλειας και προστασίας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα αποθηκεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίστανται επιτακτικές και νόμιμες απαιτήσεις για περαιτέρω επεξεργασία, οι οποίες υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα που χρήζουν προστασίας. Υπάρχουν, επίσης, περιπτώσεις όπου η ισχύουσα Νομοθεσία μάς επιβάλει ή επιτρέπει την τήρηση μεγαλύτερης χρονικής περιόδου διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πέραν της απολύτως απαιτούμενης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα διαγράφονται πλήρως, έτσι ώστε να μην μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν με αναγνωρίσιμο τρόπο για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης και επιχειρηματικού προγραμματισμού.

Για τον προσδιορισμό της κατάλληλης κάθε φορά περιόδου διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, θα λαμβάνεται πάντοτε υπόψη η φύση και η ποσότητα των δομένων που έχουν συλλεχθεί, ο επικείμενος άμεσος κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής βλάβης των ζωτικών σας συμφερόντων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μη σκοπούμενη αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους, οι κύριοι σκοποί της επεξεργασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και οι κίνδυνοι διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία σε συνάρτηση με το αν καθίσταται δυνατή η εκπλήρωση των σκοπών αυτών με άλλα μέσα, καθώς και η απόδειξη της συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό και την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική και εμπορική νομοθεσία.

Ενόψει των ανωτέρω, θα διατηρήσουμε αντίγραφα των αποδείξεων/τιμολογίων σας τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή για χρονική προθεσμία η οποία, σε κάθε περίπτωση, δεν δύναται να είναι μικρότερη των επτά (7)  ετών από την ημερομηνία πρώτης έκδοσής τους, τα στοιχεία επικοινωνίας σας για επτά (7) χρόνια μετά τη λήξη της εμπορικής μας σχέσης μαζί σας, στοιχεία σχετικά με οποιαδήποτε τυχόν ανακύψασα διαφορά που υποβάλλεται προς διευθέτηση για δύο (2) έτη μετά το χαρακτηρισμό της διαδικασίας εξέτασης ως περατωθείσας.

 1. Πώς κατοχυρώνεται το προσωπικό σας απόρρητο

Λαμβάνουμε υπόψη την ιδιωτική σας ζωή και τη διασφάλιση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού. Αυτό σημαίνει ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας και των υπαλλήλων της Εταιρείας θα επιδιώκεται πάντοτε κατά την φάση του αρχικού σχεδιασμού οποιαδήποτε δομικής διαδικασίας και/ή δραστηριότητας και όχι εκ των υστέρων. Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να είναι ξεκάθαρη η εναρμόνιση μας στην πράξη με την ανωτέρω βασική αρχή του παρόντος Κανονισμού, εφαρμόζουμε εκείνα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται για να εξασφαλίζουμε ότι υφίστανται επεξεργασία μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους εκάστοτε σκοπούς που εξηγούνται στην παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Απορρήτου. Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι περιορίζουμε την πρόσβαση και καθιστούμε τα δεδομένα σας προσπελάσιμα μόνο στους υπαλλήλους της Εταιρείας που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο ή τρίτους που κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να τα διαχειρίζονται για την παροχή των υπηρεσιών μας σε βέλτιστα δυνατά επίπεδα. Εξυπακούεται ότι δεν θα διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα που δεν απαιτούνται για την εκπλήρωση νόμιμου σκοπού ή εάν κάτι τέτοιο επιβάλλεται για λόγους συμμόρφωσής μας με νόμιμη υποχρέωση στην οποία υπαγόμαστε. Τέλος, θα προβαίνουμε κατά τρόπο συνεχή σε στάθμιση (εξισορρόπηση) της σχέσης μεταξύ των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας ως φυσικών προσώπων που ανακύπτουν από την επεξεργασία μέσω του καθιερωμένου πλαισίου διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας και του περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου.

 1. Άλλες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών (online) Πληρωμών, εφόσον είναι διαθέσιμες.

Είναι ασφαλές να πραγματοποιείτε τις πληρωμές σας μέσω του συστήματος επιγραμμικών (online) υπηρεσιών της Εταιρείας, καθώς η προστασία της ιδιωτικότητας του Πελάτη αποτελεί βασική προτεραιότητα της παρούσας πολιτικής Διαχείρισης Απορρήτου της Εταιρείας μας. Αυτό επιτυγχάνεται με την διεκπεραίωση όλων των εντολών διαδικτυακών συναλλαγών του Πελάτη με χρήση της υπηρεσίας εκτέλεσης και εκκαθάρισης συναλλαγών μέσω κάρτας JCC, που αποτελεί το βασικό πρότυπο για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές.

Όταν οι πληροφορίες που αφορούν τις πληρωμές σας με πιστωτική κάρτα φτάσουν στον προορισμό τους, φυλάσσονται με προσοχή και αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια από την πλευρά μας. Η πρόσβαση στα στοιχεία σας παρακολουθείται με ιδιαίτερη σχολαστικότητα και είναι περιορισμένη.

Η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία της κάρτας σας μόνο για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης συναλλαγής εξόφλησης πληρωμής. Τα αποθηκευμένα στοιχεία της κάρτας σας δεν θα κοινοποιηθούν σε καμία περίπτωση σε τρίτους, εκτός από την τράπεζα που τα επεξεργάζεται για τη διεκπεραίωση της εντολής πληρωμής.

Μετά την επιτυχή εκτέλεση της εντολής πληρωμής, θα σας κοινοποιηθεί η σχετική επιβεβαίωση καταβολής μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έντυπων επιστολών.

 1. Τροποποίηση/ ενημέρωση της Πολιτικής

Η εταιρεία μας κατά καιρούς θα προβαίνει σε τροποποίηση/επικαιροποίηση της Πολιτικής. Παρακαλούμε να ανατρέχετε πάντα στην παρούσα Πολιτική, για να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοσή της, σε περίπτωση που έχουν γίνει τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις.

H Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε στις 03/03/2022.

 1. Επικοινωνία/ Παράπονα

Στην περίπτωση που έχετε επιπρόσθετες ερωτήσεις ή ανησυχίες ή αν ανησυχείτε για τον τρόπο που η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που αναγράφεται στο άρθρο της Πολιτικής αυτής πιο πάνω.

Search for Products

Μείνε σε επαφή μαζί μας!

Συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα για επικοινωνία, για σκοπούς Μάρκετινγκ, ώστε να μπορείς να ενημερώνεσαι άμεσα και με ασφάλεια, για τις υπηρεσίες, τις προσφορές μας και όλα τα νέα του esup.com.cy. 

Αναζήτηση